9 mẫu biểu trưng đồng, sản xuất biểu trưng đồng (RẺ nhất Hà Nội)